Rozpočet ostatných subjektov VS


Súčasťou rozpočtu verejnej správy sú aj rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú zapísané v registri organizácií sektora verejnej správy vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v súlade s metodikou ESA 2010.

Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.