Prehľad rozpočtových opatrení


V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy môže vláda SR alebo na základe jej splnomocnenia minister financií v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo Slovenskej republiky a nezabezpečeného v štátnom rozpočte. Ak v priebehu roka vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte kapitoly zabezpečená, možno úhradu realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia (RO). Poznáme tri druhy rozpočtových opatrení, a to:

  • presuny rozpočtových prostriedkov,
  • povolené prekročenie limitu výdavkov,
  • viazanie rozpočtových prostriedkov.

Na tomto mieste je možné prehliadať a zobrazovať všetky rozpočtové opatrenia, ktoré boli schválené zo strany Ministerstva financií SR.


Mesiac:Označ / odznač všetky mesiaceRezort:

<< Prvá < Predchádzajúca1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Posledná >> Nasledujúca >
2204
Dátum
úpravy
RezortČíslo
RO
DôvodÚprava
príjmov
(v €)
Úprava
výdavkov
(v €)
30. 12. 2016Ministerstvo životného prostredia SR63

Viazanie limitu výdavkov a príjmov - § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. - prostriedky EÚ a spolufinancovania

-200 007 976,62-185 591 848,82
29. 12. 2016Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR67

§ 8 - viazanie rozpočtových prostriedkov EÚ a spolufinancovania a viazanie príjmov EÚ

-887 310 909,16-878 213 008,12
29. 12. 2016Ministerstvo financií SR310

prekročenie limitu výdavkov - pre FR SR - na úhradu sankčných úrokov postupníkovi APS Slovakia, a.s., z VPS

0,0010 883 351,10
29. 12. 2016Ministerstvo hospodárstva SR59

zmena záväzného ukazovateľa - navýšenie príjmov

7 677 125,130,00
29. 12. 2016Ministerstvo hospodárstva SR61

viazanie prostriedkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. - prostriedky EÚ a spolufinancovania 

-144 784 010,15-76 171 005,24
29. 12. 2016Ministerstvo hospodárstva SR62

viazanie prostriedkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. - kapitálové výdavky

0,00-23 808 899,21
29. 12. 2016Ministerstvo kultúry SR75

Povolené prekročenie limitu výdavkov v kapitole MK SR - financovanie nákupu hudobných nástrojov pre Slovenskú filharmóniu.

0,00480 000,00
29. 12. 2016Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR118

viazanie prostriedkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.- prostriedky EÚ a spolufinancovania a príjmy EÚ

-684 957 678,08-790 506 509,96
29. 12. 2016Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR119

viazanie prostriedkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.- kapitálové výdavky 

0,00-5 700,00
29. 12. 2016Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR160

- viazanie limitu výdavkov v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  - prostriedky EÚ a spolufinancovania

-253 223 734,96-198 787 893,66