Nahláste plytvanie


Výdavky verejných financií dosiahnu v roku 2011 takmer 27 miliárd eur. Je to obrovská, pre bežného smrteľníka ťažko predstaviteľná suma. Táto suma je zložená z množstva konkrétnych položiek, ktoré je možné efektívnejším hospodárením znížiť alebo aj úplne ušetriť.

Ministerstvo financií sa snaží a bude sa snažiť, aby sa peniaze daňovníkov využívali čo najefektívnejšie. Našim cieľom je, aby štát nerobil činnosti, ktoré robiť nemusí. A aby tie, ktoré robiť musí, robil pri čo možno najnižších nákladoch. Ministerstvo financií robí a bude robiť množstvo opatrení smerujúcich k úsporám vašich peňazí. Aby sme boli ešte úspešnejší, radi by sme využili aj vašu pomoc.

Práve bežní občania a podnikatelia poznajú zo svojho života konkrétne prípady plytvania verejnými prostriedkami. Nemajú však možnosti, ako toto plytvanie obmedziť. Preto chceme spojiť vaše skúsenosti a naše možnosti. Prosíme vás, poskytnite nám informácie o tom, kde sa podľa vášho názoru dá usporiť. Nesľubujeme, že všetky vaše námety vyriešime do druhého dňa. No vieme sľúbiť, že každým podnetom sa budeme seriózne zaoberať a pravidelne budeme verejnosť informovať o výsledkoch nášho spoločného snaženia.Nahlasovanie o plytvaní s verejnými finančnými prostriedkami


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.