Ako sa zapojiť do RISSAM

V tomto dokumente nájdete jednoduchý návod na vyplnenie formulára F-102, na základe ktorého sa zriaďujú používateľom prístupy do RISSAM, do agendy rozpočtu, výkazov, alebo do oboch uvedených agend.

Povinnosť predkladať rozpočet obce má v zmysle legislatívy obec. V prípade predkladanie výkazov (finančných / účtovných) je povinná účtovná jednotka (organizácia) sama za seba.

Systém RISSAM umožňuje pomocou kombinácie prístupových práv jednotlivých používateľov v rámci konsolidovaného celku (obce) reflektovať postup a spôsob prác, ktorý konsolidovaný celok (obec) preferuje. Napríklad funkčnosť predkladať výkazy za jednotlivé účtovné jednotky konsolidovaného celku môže mať aj používateľ na obci. Napriek týmto možnostiam prístupových práv sa nemení zodpovedný subjekt, teda v prípade rozpočtu obec a v prípade účtovných a finančných výkazov účtovná jednotka.

Na stiahnutieAktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.