Podpora a kontakty

Podporu užívateľov RISSAM zabezpečujú vyškolení pracovníci Centra podpory užívateľov DataCentra (CPU). CPU poskytuje podporné služby v súvislosti s používaním informačných systémov v gescii MF SR ako aj s budovaním a správou Komunikačno-technologickej infraštruktúry (KTI), prostredníctvom ktorej sú používatelia pripojení k centrálnym informačným systémom prevádzkovaným v DataCentre.

V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory. Na 1. úrovni sú pracovníci podpory prvého kontaktu, na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory a na 3. úrovni informační špecialisti a metodici. Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní informačných systémov a pomoc pri riešení akýchkoľvek problémov, ktoré sa pri ich prevádzkovaní vyskytnú.

CPU poskytuje nasledovné služby pre používateľov informačných systémov prevádzkovaných v DataCentre:

  • riešenie incidentov s pripojením a prihlásením do infraštruktúry KTI,
  • riešenie incidentov s technickým vybavením pre prácu s informačnými systémami,
  • riešenie incidentov s prihlásením do informačných systémov,
  • riešenie problémov pri práci s informačnými systémami,
  • poskytovanie dokumentov, informácií, postupov,
  • on-line navigovanie v informačnom systéme (platí pre RIS, RIS-SAM a IS Štátnej pokladnice),
  • poskytovanie služieb metodickej podpory (platí pre JUŠ).

Kontakt na CPU

Telefón: 02/5788 0056, 0850 123 344
Fax: 02/5292 3871
E-mail: cpu@datacentrum.sk

Internet: www.cpu.datacentrum.sk

Poznámka: Za hovory v pevnej sieti na telefónne čísla 02/5788 0056 a 0850 123 344 Vám Slovak Telekom bude účtovať poplatok v cene miestneho hovoru. Ceny za hovory z mobilných sietí Vám budú účtované v zmysle cenníkov mobilných operátorov


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.