O projekte RISSAM

Zber rozpočtov samosprávnych subjektov bude od 1. januára 2014 prebiehať prostredníctvom centrálneho Rozpočtového informačného systému – RISSAM. Tento systém predstavuje komplexné riešenie pre zber rozpočtu, jeho zostavovanie, úpravy, ako aj správu programového rozpočtovania.
Systém RISSAM je garantovaný Ministerstvom financií SR (MF SR) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), pričom aplikácia prináša výrazné zlepšenie IT podpory rozpočtovania tak pre subjekty územnej samosprávy bez vlastného informačného systému, ako aj pre tie obce a mestá, ktoré využívajú pre oblasť zostavovania a spravovania rozpočtu vlastné ekonomické informačné systémy, ktorých funkčnosť plnohodnotne nepokrýva požiadavky zodpovedných pracovníkov na rozpočtové riadenie.

8 kľúčových vlastností

 • Podpora rozpočtovania na úrovni mesta, obce a im podriadených organizácií
 • Návrh a schvaľovanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, evidovanie čerpania, programový rozpočet
 • Manuálne zadávanie alebo import údajov
 • Centrálna správa aplikácie, integrácia na systémy tretích strán
 • Zabezpečená prevádzka prostredníctvom komunikačnej linky do KTI DataCentra
 • Výstupy pre výkazníctvo, tlačové zostavy
 • Prehľadnosť, intuitívne ovládanie, užívateľská podpora, bezplatné školenia
 • Spoločný projekt MF SR, ZMOS a Únie miest Slovenska.

Prostredníctvom systému RISSAM získa každá obec na Slovensku bez dodatočných nákladov moderný a bezpečný nástroj na spravovanie rozpočtu, s komfortným užívateľským prostredím a on-line prepojením na centrálny Rozpočtový informačný systém Ministerstva financií SR.

Prínosy RISSAM pre vaše mesto/obec:

 • Zjednodušenie a sprehľadnenie práce s informáciami o rozpočte pre užívateľov na všetkých úrovniach riadenia
 • Jednoduchá práca s jednotným informačným systémom, nevyžadujúca si špecifické IT zručnosti
 • Zachovanie autonómie vo využívaní existujúcich lokálnych ekonomických informačných systémov
 • Podpora programového rozpočtovania
 • Podpora užívateľov zabezpečovaná odborníkmi v Centre podpory užívateľov DataCentra
 • Bezplatné zapracovávanie všetkých metodických zmien
 • Bezplatné poskytnutie pripojenia do Komunikačno-technologickej infraštruktúry MF SR ako aj samotného systému

Pokiaľ vaše mesto, či obec v súčasnosti už využíva vlastný informačný systém, ktorý plne pokrýva vaše potreby v oblasti rozpočtového riadenia a správy programového rozpočtu, budete môcť využiť automatizovaný prenos dát z pôvodného systému do novej, bezplatne poskytnutej aplikácie RISSAM. Viac informácií o projekte Rozpočtového informačného systému pre samosprávu nájdete v letáku.

Na stiahnutie


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.