contact.png

Kontakt


Adresa


Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 8
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
e-mail: podatelna@mfsr.sk


Hovorca ministra
e-mail: tlacove@mfsr.sk
tel.: 00421/2/5958 2216


Kontakt pre médiá
e-mail: tlacove@mfsr.sk
tel.: 00421/2/5958 2214 resp. 2208


Poskytovanie informácií verejnosti
e-mail: info@mfsr.sk


Podávanie sťažností
e-mail: staznosti@mfsr.sk


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.