news.png

Pridaná uzávierka mesiaca máj


Schválený štátny rozpočet sa počas roka upravuje spôsobmi definovanými zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to na strane príjmov a výdavkov. Takto modikovaný rozpočet sa nazýva upravený rozpočet, pričom k jeho zmenám môže dochádzať priebežne. Dáta uvedené v nasledovnom prehľade poskytujú informácie o upravenom štátnom rozpočte na mesačnej báze. Pre porovnanie sa úpravy rozpočtu zobrazujú spolu so schváleným rozpočtom.


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.