Vitajte na stránkach rozpočet.sk


Na tejto stránke nájdete údaje v grafoch a tabuľkách o rozpočte verejnej správy, o jej subjektoch a štátnom rozpočte .

Cieľom tohto portálu je nielen zobrazovať samotný rozpočet verejnej správy, ale aj vysvetliť proces jeho zostavovania a s ním súvisiace témy. Stránka je zároveň zdrojom cenných informácií, ktoré poskytuje prostredníctvom rôznych dokumentov v oblasti rozpočtu a jeho regulačného rámca.

Zdrojom dát je Rozpočtový informačný systém, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR.
Predmetný systém využívajú kapitoly štátneho rozpočtu a ostatné subjekty verejnej správy v procese zostavovania, realizácie a hodnotenia rozpočtu.


Aktualizované dňa 19. 01. 2017Copyright © 2011 Ministerstvo financií Slovenskej republiky.